e karta

Opći uvjeti prodaje sustava eKarta

Opće odredbe

Ovim općim uvjetima poslovanja uređuje se obavljanje prodaje autobusnih voznih karata u sustavu eKarta. eKarta je sustav prodaje autobusnih karata na linijama Prijevoznika na kioscima Tiska na teritoriju cijele Hrvatske. Prijevoznici s kojima je ugovorena prodaja voznih karata putem sustava eKarta moraju imati uredne dozvole za obavljanje javnog linijskog prometa.

Pri svakoj kupnji putnik pristaje na Opće uvjete prodaje sustava eKarta.

Ovi opći uvjeti prodaje objavljeni su na web stranici www.ekarta.hr

Kupnja voznih karata putem kiosaka Tiska

Na kioscima Tiska putnik zatraži popis linija od polazišta do odredišta za određeni datum i period dana. Zaposlenik Tiska mu daje informacije o linijama, satnici polaska i dolaska, prijevozniku i osnovnoj cijeni. Putnik može zatražiti kartu s povlasticama s nižim cijenama (studenti, umirovljenici, djeca,...). Vrsta i cijena karte s povlasticama ovise o tarifnoj politici svakog Prijevoznika. Nije potrebno predočiti nikakve dokaze s kojima se ostvaruju povlastice. Karte s povlasticama kontrolirat će se prilikom ulaska putnika u autobus te prilikom kontrole karata u autobusu.

Putnik može kupiti kartu u jednom smjeru ili povratnu kartu. Ne postoje grupne karte, karte se kupuju pojedinačno za svakog putnika posebno. Uz cijenu karte putnik plaća i cijenu rezervacije sjedala. Nije moguća kupovina samo rezervacije bez karte osim kod povratne karte kod koje je rezervacija obavezna samo u polasku.

eKarta se može kupiti na svakom kiosku Tiska na teritoriju Hrvatske, označenom za prodaju eKarte, za bilo koje polazište i odredište, odnosno liniju iz sustava eKarta. Nema teritorijalnog ograničenja kupovine karata na linijama.

Kupnja rezervacija kod povratne karte
Kod povratka putnik može kupiti samo rezervaciju sjedala pri povratku iz odredišta uz predočenje povratne karte. Rezervacija kod povratne karte sprovodi se kao odvojena transakcija i moguće ju je izvršiti odmah nakon kupnje povratne karte u mjestu polazišta ili naknadno u mjestu odredišta.

Ograničenja prilikom kupnje voznih karata

Kupnja voznih karata moguća je samo za linije Prijevoznika s kojima je sklopljen ugovor o prodaji u sustavu eKarta. Prijevoznik zadržava pravo odabira linija i broj sjedala dostupnih za prodaju.

Trenutno je moguća kupnja karata samo na domaćim linijama.

Storno eKarte

Kupljenu eKartu putnik može stornirati na kiosku Tiska u roku od 15 min od kupovine. Nakon tog perioda storno je moguće jedino direktno kod Prijevoznika.

Reklamacije i povrat novca

Reklamaciju i povrat neiskorištenih karata, putnik ostvaruje direktno kod Prijevoznika prema uvjetima koje propisuje Prijevoznik. Kontakt podaci Prijevoznika navedeni su na eKarti.

R1 račun

Na kioscima Tiska ne izdaju se R1 računi. Putnik može zatražiti R1 račun naknadno na web stranici http://www.ekarta.hr/ uz unos matičnih podataka i broja vozne karte.

Zaštita podataka

Sustav eKarta neograničeno, beziznimno i bezuvjetno jamči tajnost osobnih podataka koje mu je na bilo koji način korisnik eKarta sustava učinio dostupnima. Te podatke eKarta sustav nikome neće činiti dostupnima, osim po nalogu suda, redarstvenih tijela ili u izvršavanju zakonskih obveza. Ova se zaštita temelji na Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalim podzakonskim aktima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje i pohrana voznih karata

Kupljene karte čuvaju se u bazi podataka sustava eKarta 11 godina.

Kontakt

Upite vezane za korištenje sustava eKarta te sukladno članku 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača prigovor na kvalitetu naših usluga može se podnijeti na adresu:

  • Penta d.o.o.
  • Ševe 50
  • 52100 Pula
  • Hrvatska
  • e-mail: ekarta@penta.hr
  • tel.: 052 214 218
  • fax: 052/214-265
  • www.ekarta.hr
Kontakt podaci Pente navedeni su i na eKarti.

OBAVIJESTI

10.07.2014.
eKarta u punoj produkciji
07.07.2014.
Pilot projekt E-Karta