e karta

Poštovani prijevoznici,

predstavljamo Vam novi projekt u kojem PENTA kao integrator informatičkih sustava za prodaju karata u suradnji s TISKOM članom Agrokor koncerna, najveće privatne kompanije u Hrvatskoj i jedne od najjačih kompanija u jugoistočnoj Europi, s najvećim maloprodajnim lancem kioska te vodeći hrvatski distributer tiskovina, duhanskih proizvoda, prepaid bonova te ostalih proizvoda, pokreće uslugu - prodaja karata za linijski prijevoz putnika na kioscima Tiska.

biti će dostupna na svim prodajnim mjestima Tiska, a prodaja omogućena u svo radno vrijeme pojedinih prodajnih mjesta na više od 1.300 lokacija diljem Hrvatske. Ova usluga omogućiti će veću dostupnost Vaših prijevozničkih usluga, racionalnije iskorištavanje i bolju popunjenost Vaših prijevozničkih kapaciteta kao i mogućnost prodaje karata za vezane linije budući da svako Tisak prodajno mjesto može izdavati karte za sve ponuđene relacije. Isto tako prihvaćanjem ove usluge smanjiti ćete troškove Vaše prodaje kroz smanjenje provizije na prodane karte, ali i smanjenje troškova angažmana vlastitih prodajnih mjesta. Garantirana naplata te kraći rokovi naplate (obračun prodaje i isplata vrši se svakih 7 dana) još su jedan od razloga zašto i Vi trebate prihvatiti ovu uslugu i uključiti se u ovaj projekt.

Nova usluga prodaje kreće početkom rujna ove godine i za sada će obuhvatiti prodaju pojedinačnih karata u cestovnom prijevozu putnika za sve registrirane relacije koje pojedini linijski prijevoznici ponude kroz ovu uslugu, a nakon toga omogućiti će se i dopuna mjesečnih/godišnjih karata za prijevoznike koji u svom sustavu podržavaju i takve vrste karata.

Za prijevoznike koji do kraja listopada prihvate sudjelovanje u ovom projektu, Penta će osigurati i bez naknade izraditi konekciju prema informatičkom sustavu prodaje karata (booking) pojedinog prijevoznika, a za prijevoznike koji trenutno nemaju vlastiti informatički sustav prodaje omogućiti ćemo on-line upravljanje danim prodajnim kapacitetima/alotmanima preko WEB stranice na adresi a informacija o svakoj prodanoj karti biti će trenutno poslana na e-mail prijevoznika. Na ovaj način sam prijevoznik može na dnevnoj bazi određivati (povećavati/smanjivati) koliko će od svojih prijevoznih kapaciteta dati u prodaju kroz ovaj kanal.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u ovom projektu ili imate bilo kakva dodatna pitanja u svezi projekta , slobodno nas kontaktirajte:

PENTA d.o.o. Pula,
tel: 052/214-218
e-mail info@penta.hr.

Prijava
Prijava